iroda [kukacocska] pg-holding [pontocska] hu
+36 23 428 238
PANASZ
ÜZEMELTETÉS. MEGOLDVA.
TAKARÍTÁSTÓL A KERTÉSZETIG
TELJESKÖRŰ LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁS
ÜZEMELTETÉS. MEGOLDVA.
TAKARÍTÁSTÓL A KERTÉSZETIG
TELJESKÖRŰ LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁS
PG-Holding Zrt
PG-Holding Zrt
PG-Holding Zrt
PG-Holding Zrt
PG-Holding Zrt
PG-Holding Zrt

BIZTOSÍTÁSOK

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

A megfelelő minőség és a hatékony működés minden gazdálkodó egység számára elengedhetetlen. Ezért alapos előkészítés után, átláthatóvá tett folyamatok kialakításával kezdeményeztük ISO auditálásunkat, amelynek folyamatában cégünk sikeres tanúsítást kapott MSZ EN ISO 9001:2001 és 14001:2005 minőség- és környezetirányítási szabványnak megfelelő működési rendszeréről.

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS (PÉNZÜGYI)

A PG-Holding Zrt. a magyarországi vállalkozások azon kivételes körébe tartozik, mely megfelelt a Dun & Bradstreet nemzetközi minősítési rendszere által támasztott legszigorúbb feltételeknek.

FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

Megbízóink érdekeit szem előtt tartva fokozott figyelemmel vagyunk a biztonságosan működő szolgáltatásra. Felelősségbiztosítási programfedezetünk védi Önöket minden olyan kár ellen, mely bizonyíthatóan cégünkre vezethető vissza.

A biztosítás - lokális fedezete alapján – az alábbi limitekkel nyújt fedezetet: 300 millió Ft / év és 100 millió Ft / kár.

  Biztosított kockázatok:

 • környezetszennyezési felelősségbiztosítás
 • szolgáltatói felelősségbiztosítás
 • munkáltatói felelősségbiztosítás

  Általános, a szerződésen kívüli harmadik személynek okozott károk esetén:

 • személysérülésre,
 • szerződésen kívül okozott dologi kárra,
 • az ezekre visszavezethető egyéb vagyoni kárra és
 • az általunk okozott környezetszennyezésre érvényesíthető.

A biztosítás területi hatálya Magyarország egész területére kiterjed. Egy másik biztosításunk közvetlenül Megrendelőink érdekeit védi.

A takarítók szolgáltatás-felelősségbiztosítása 100 millió Ft / kár értékben, a vállalkozói szerződés keretében végzett szolgáltatások teljesítése során bekövetkezett esetleges káreseményekre nyújt kártérítési kötelezettséget, melyet alvállalkozóinkra is kiterjesztettük.

Cégünknél a munka megkezdéséhez nélkülözhetetlen feltétel a hatósági erkölcsi bizonyítvány. Minden új kollégánk szakmai hátterét, előéletét körültekintően megvizsgáljuk. Továbbá – megrendelőink igénye szerint – titoktartási kötelezettségről szóló nyilatkozatot is aláírnak dolgozóink, ezáltal fokozva az információvédelmet!

GARANCIÁK

KÖRNYEZETPOLITIKA

PG-Holding környezetpolitika

A PG-Holding Zrt. környezetközpontú irányítási rendszert épített ki az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány alapján, annak érdekében, hogy a szolgáltatásai folyamatai során kialakuló környezeti hatásait minimálisra csökkentse.

Fontos alapelvnek tekintjük a környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelést, valamint a szennyeződések kialakulásának lehetséges megelőzését.

  Ezért célul tűztük ki:

 • hogy beszerzéseink, beruházásaink során előnyben részesítjük a „környezetbarát” termékeket és eszközöket. Kiemelkedő példa erre az általunk már alkalmazott Tennant ech2o vegyszer nélkül működő takarítógép, amely egy speciális technológiának köszönhetően nemcsak teljesen vegyszermentesen, de jelentősen kevesebb víz felhasználásával ugyanolyan hatékony, mint a hagyományos vegyszeres eljárások.
 • hogy teljessé tesszük a keletkezett hulladékok szelektív gyűjtését
 • a takarékos vízfogyasztást
 • a környezet megóvását
 • és az energiatakarékosságot
 • a tevékenységünk során keletkező veszélyes hulladékokat a jogszabályoknak megfelelően elkülönítve, biztonságosan gyűjtjük, tároljuk és megsemmisítjük
 • a szükséges vegyszerek, veszélyes anyagok biztonságos tárolását megoldjuk, megelőzve ezzel a környezeti értékek illetve személyek sérülésének veszélyét

A PG-Holding Zrt. környezetközpontú irányítási rendszerét folyamatosan felülvizsgálja és fejleszti, ezzel biztosítja a hatékony működést, valamint a folyamatosan javuló teljesítményt.

A környezetközpontú irányítási rendszer működéséhez alkalmazottait képzésben részesíti, tudásukat új információkkal folyamatosan tovább bővíti.

A tevékenységének környezeti hatásairól partnereit tájékoztatja, biztosítva ezzel a folyamatos környezeti kommunikációt.

SZAKMAI SZERVEZETEK

Szakmai kapcsolat:

  Cégünk a Magyar Tisztítás - Technológiai Szövetség [www.matisz.org] tagja, amely szervezet:

 • szakmai és gazdasági információkkal látja el a tagokat, ennek érdekében előadásokat, vitaüléseket, oktatást és tanfolyamokat szervez
 • a tagság egészét, vagy döntő részét érintő gazdasági kérdésekben őket képviseli.
 • figyelemmel kíséri a mindenkori környezetvédelmi szabályok betartását.

A PG-Holding Zrt. tevékenységeinek rövid és átfogó ismertetése bepillantást enged azon területek munkafajtáiba, melyekből a szinergiahatásokat is kihasználva épül fel a teljes körű létesítménygazdálkodási tevékenység.

MINŐSÉGPOLITIKA

A PG-Holding Zrt. legfőbb célkitűzésének tekinti a tevékenységi körébe tartozó feladatokat a hazai és nemzetközi minőségirányítási követelményeknek megfelelően magas színvonalon lássa el.

A magas színvonalú szolgáltatásunk biztosítása érdekében elvárjuk és egyben segítjük is szakembereink folyamatos képzését. Beszállítóink kiválasztásánál, partneri kapcsolatainkban a minőségközpontú magatartás és az eredményesség alapvető követelmény.

Cégünknél a minőségirányítás feladatok ellátását a Minőségirányítási vezető segíti, aki ezen a területen – egyéb felelősségeitől függetlenül - önálló intézkedési jogkörrel rendelkezik.

PG-Holding Zrt. „A Minőség- és Környezetközpontú Irányítási Kézikönyvben” foglaltak előírások minden munkatársunk számára kötelező érvényűek.

Cégünk a minőségirányítási tevékenysége során az MSZ EN ISO 9001:2009 minőségirányítási szabványt tekinti irányadónak.